หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

สรุป ความรอบรู้ 29 กันยายน 2559

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

   

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

สรุป ความรอบรู้ 29 กันยายน 2559โผไม่เป็นทางการ ก.ตร. ไฟเขียวตั้ง 321 นายพล ‘ศานิตย์’ ที่เดิม ‘ชาญเทพ’ โยกนั่งภ.1 ‘พูลทรัพย์’ ภ.5 ‘รณศิลป์’ ขึ้นคุม ศชต. ‘สุรเชษฐ์’ โดดจากท่องเที่ยว ข

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/737752

ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่สุราษฎร์ธานี

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

   

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 406/2559 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนวัดประตูใหญ่ และโรงเรียนวัดท่า อำเภอท่าฉาง โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายชุมพล ศรีสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุราษฎร์ธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2, นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3, นายสมชาย จินตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่, ครูโรงเรียนวัดท่า, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559
นายชุมพล ศรีสังข์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 228 แห่ง ในจำนวนนี้มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 คนลงมา จำนวน 16 แห่ง ซึ่งได้เสนอรายชื่อโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครเป็น "โรงเรียนแม่เหล็ก" ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) อนุมัติจำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนวัดบางใบไม้, โรงเรียนวัดประตูใหญ่ และโรงเรียนวัดน้ำผุ
จากนั้น ได้ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กไปยังพื้นที่เป้าหมาย โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนเครือข่ายที่จะเข้ามาเรียนรวม พร้อมจัดทำแผนกิจกรรมภาพรวมของจังหวัด และจัด Open House ของโรงเรียนแม่เหล็กด้วย โดยมีแผนการบริหารจัดการ 2 รูปแบบ คือ แบบโรงเรียนแม่เหล็ก และการจับคู่กันเองตามสภาพภูมิศาสตร์และความต้องการของชุมชน ซึ่งมีหลายโรงเรียนได้ดำเนินการจับคู่โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
แผนขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (1 พฤศจิกายน 2559) มีโรงเรียนสมัครใจเข้าร่วมเป็นโรงเรียนแม่เหล็ก 2 แห่ง ได้แก่
1) โรงเรียนวัดบางใบไม้ สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีโรงเรียนวัดบางกล้วย และโรงเรียนวัดประสิทธาราม เป็นโรงเรียนเครือข่าย
2) โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีโรงเรียนวัดท่า เป็นโรงเรียนเครือข่าย
ระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (16 พฤษภาคม 2560) มีโรงเรียนสมัครใจเข้าร่วมเป็นโรงเรียนแม่เหล็ก 2 แห่ง ได้แก่
1) โรงเรียนวัดบางใบไม้ สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีโรงเรียนวัดชลธาร และโรงเรียนวัดบุญบันเทิง เป็นโรงเรียนเครือข่าย
2) โรงเรียนวัดน้ำผุ สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยมีโรงเรียนบ้านยางอุง และโรงเรียนบ้านดอนทราย เป็นโรงเรียนเครือข่าย
สำหรับโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มจัดการศึกษาตั้งแต่ปี 2461 ภายใต้วิสัยทัศน์ “จัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม นำความรู้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นต้นแบบโรงเรียนดีที่อยู่ใกล้บ้าน” ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 254 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 17 คน มีนายสมชาย จินตนพันธ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ โดยโรงเรียนมีศักยภาพและความพร้อมที่จะรองรับนักเรียนจากโรงเรียนวัดท่า จำนวน 12 คน รวมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนและครู อีก 2 คน ทั้งในด้านกายภาพ คืออาคารเรียน โรงอาหาร สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น และห้องเรียนภาษาอังกฤษ และมีครูผู้สอนครบทุกสาระวิชา ซึ่งในปี 2558 มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ชั้น ป.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทั้งในวิชาภาษาไทย (56 คะแนน) และสังคมศึกษา (53 คะแนน) ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จะต้องจัดหาครูที่จบตรงสาขามาสอนเพิ่ม พร้อมพัฒนาและอบรมครูที่มีอยู่ให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตั้งใจที่จะเดินทางมาเยี่ยมทั้งโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนเครือข่าย เพื่อดูความพร้อมและรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองพบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยินดีที่จะให้บุตรหลานย้ายมาเรียนโรงเรียนแม่เหล็ก เพื่อให้ได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากขึ้น และมีบางส่วนที่ยังติดปัญหาเรื่องการเดินทางมาโรงเรียนของบุตรหลาน จึงได้มอบให้โรงเรียนหารือร่วมกับผู้ปกครองเพื่อช่วยกันแก้ไขในเบื้องต้น ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีที่ผู้ปกครองพร้อมที่จะปรับตัวในการเดินทาง แม้ว่าจะเดินทางไกลกว่าหรือใช้ระยะเวลามากกว่าเดิมก็ตาม แต่หากทำแล้วมีข้อติดขัดส่วนใดก็จะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน แต่ขอย้ำว่าไม่มีนโยบายให้โรงเรียนจัดรถรับส่งนักเรียนแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ขอให้โรงเรียนวัดประตูใหญ่เร่งนำงบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ. มาพัฒนาปรับปรุงทั้งด้านกายภาพและอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ตลอดจนเชิญชวนให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ส่วนโรงเรียนเครือข่ายที่นักเรียนย้ายออกมาหมดแล้ว ให้โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาหารือร่วมกับชุมชนเพื่อบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากพื้นที่โรงเรียนตามความต้องการของชุมชนต่อไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวคิดเกี่ยวกับเตรียมการเรียนซ้ำชั้นด้วยว่า ได้มอบให้ สพฐ.ไปจัดทำรายละเอียดกลับมาเสนอ โดยแนวคิดหลักคือจะให้มีการซ้ำชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยครูแต่ละชั้นจะต้องรายงานข้อมูลนักเรียนที่สอบไม่ผ่านให้กับครูในชั้นเรียนต่อไป เพื่อให้ครูเอาใจใส่ในการเรียนเป็นพิเศษ พร้อมจัดสอนซ่อมเสริมให้กับเด็กคนนั้นอย่างจริงจัง ก่อนที่จะสอบซ่อมอีกครั้งด้วยข้อสอบกลางของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทั้งนี้ สพฐ.จะจัดงบประมาณสนับสนุนการสอนซ่อมเสริมของครูต่อไป สำหรับสาเหตุที่เลือกชั้น ป.3 และ 6 เนื่องจากเป็นช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งมีความสำคัญมากกับการเลื่อนขึ้นไปเรียนช่วงชั้นต่อไป หากปล่อยให้เด็กเรียนเลื่อนชั้นขึ้นไปทั้ง ๆ ที่สอบไม่ผ่าน ก็จะเป็นการทรมานเด็กที่ต้องเรียนอย่างยากเย็นในชั้นเรียนที่สูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแก้คะแนนเพื่อปล่อยให้เด็กได้เลื่อนชั้นเรียน ซึ่งต้องบอกว่า เป็นการกระทำเสมือนให้ยาพิษกับเด็กและจะสะสมไปเรื่อย ๆ เมื่อเลื่อนชั้นเรียนขึ้นไปจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลร้ายต่อตัวเด็กเอง แต่หากเราช่วยกันสอนซ่อมเสริม พยายามผลักดันให้ได้รับทักษะความรู้มากขึ้น เท่ากับเราให้ยาบำรุงและช่วยให้เด็กเลื่อนไปเรียนชั้นต่อไปได้อย่างมีความสุขมากขึ้น
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 405/2559
 ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รวมทั้งผู้แทนนิติกรจากองค์กรหลัก เข้าร่วมประชุม
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งพบปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นจำนวน 620 เรื่อง ส่วนมากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนรัฐบาลนี้ มีเพียง 11 เรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลปัจจุบัน ขณะนี้แต่ละองค์กรหลักได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาปัญหาดังกล่าว และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตเสร็จสิ้นตามกระบวนการแล้วจำนวน 230 เรื่อง หรือประมาณ 1 ใน 3 ของปัญหาทั้งหมด ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีคดีทุจริตที่เป็นที่สนใจของสังคม อาทิ โครงการปรับปรุงห้องเรียน (e-Classroom) และห้องสมุดคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (e-Library) งบแปรญัตติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การทุจริตการทำธุรกรรมสลากกินแบ่งรัฐบาลในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู, การทุจริตการจัดสร้างสนามฟุตซอล, การทุจริตสอบครูผู้ช่วย เป็นต้น
ส่วนกรณีที่เกิดความล่าช้านั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านกฎหมายและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณา อีกทั้งบางเรื่องมีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก จึงต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยการเปิดโอกาสให้ชี้แจงในทุกข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตาม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนทำให้การพิจารณาการทุจริตเกิดความล่าช้า
นอกจากนี้ คณะกรรมการอำนวยการฯ มีแนวทางในการนำโปรแกรมติดตามและควบคุมกระบวนการแก้ไขปัญหาทุจริตมาใช้ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะช่วยควบคุมให้การทำงานเป็นไปตามกรอบเวลา อาทิ สามารถติดตามได้ว่าคดีทุจริตแต่ละประเภทควรดำเนินการกี่วันและควรแล้วเสร็จเมื่อไร, ขณะนี้การดำเนินการอยู่ที่ขั้นตอนของหน่วยงานใด เป็นต้น โดยจะใช้งบประมาณในการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวจำนวนประมาณ 1.9 ล้านบาท

ในส่วนของการสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีของคณะกรรมการอำนวยการฯ นั้น ที่ประชุมได้เสนอให้ทำการรวบรวมมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลการสรุปผลต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย ตลอดจนเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้เกิดความรวดเร็วตามข้อกฎหมายด้วย เพราะสังคมต้องการทราบว่าการกระทำผิดในคดีต่าง ๆ ได้รับการลงโทษตามกฎหมายอย่างไร โดยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะผู้บริหารในองค์กรหลักต้องให้ความสำคัญเนื่องจากการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และคาดว่าจะจัดแถลงข่าวชี้แจงผลการดำเนินงานเพิ่มเติมในช่วงเดือนตุลาคมนี้
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ผลประชุม ก.พ.อ. 5/2559

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 404/2559ผลประชุม ก.พ.อ. 5/2559

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และรับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ จำนวน 59 ราย
 รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบอุดมศึกษา ซึ่งมีนายถนอม อินทรกำเนิด เป็นประธาน ได้นำเสนอผลการศึกษาในประเด็นที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีต่อศักยภาพของอาจารย์ในด้านการผลิตผลงานวิจัย ระดับการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ  ในภาพรวมพบว่ามีการเพิ่มจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งมีสัดส่วนจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยต่อจำนวนข้าราชการ คิดเป็น 25:75 แต่ในปี 2558 สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 72:28
  • ด้านศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ด้านผลงานวิจัย จากฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus ช่วงปี 2547-2556 มีการตีพิมพ์ผลงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 2,354 บทความ เป็น 9,387 บทความ หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 780 บทความ/ปี ซึ่งการเพิ่มขึ้นของบทความวิจัยเกิดขึ้นอย่างคู่ขนานกับการเพิ่มขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย แสดงให้เห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นบุคลากรกลุ่มหลักที่ผลิตผลงานวิจัย นอกจากนี้ ผลการศึกษาระบุว่าคุณภาพของบทความวิจัยก็มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการเปรียบเทียบจำนวนครั้งของการอ้างอิงผลงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2547 มีจำนวน 633 ครั้ง ในขณะที่ปี 2556 มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึง 112,053 ครั้ง
  •  ด้านศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ด้านระดับการศึกษา  ในภาพรวม ปี 2549 สัดส่วนคุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการระดับการศึกษาปริญญาตรี : โท : เอก คิดเป็น 14 : 59 : 27 และมีสัดส่วนคุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการเป็น 7 : 50 : 43 ในปี 2558 โดยเฉพาะจำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกในปี 2558 มีจำนวน 27,867 คน เพิ่มขึ้น 2.5 เท่าในระยะ 9 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2549 ผลจากการเพิ่มขึ้นดังกล่าวทำให้สัดส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด เพิ่มจาก 27% ในปี 2549 เป็น 43% ในปี 2558
  •  ด้านศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ด้านตำแหน่งทางวิชาการ  ในภาพรวมจะเห็นการเพิ่มบุคลากรตำแหน่ง "อาจารย์" อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ตำแหน่งทางวิชาการอื่น ๆ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มีจำนวนการเพิ่มค่อนข้างคงที่ ส่วนตำแหน่งศาสตราจารย์แม้จะมีจำนวนน้อย แต่ก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 ผลกระทบต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร   ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ มีความผูกพันสูงกว่าข้าราชการและพนักงานตั้งแต่ต้น ด้าน คือ ด้านความผูกพันต่องานที่ปฏิบัติ และความผูกพันต่อองค์กรที่ปฏิบัติงาน
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในด้านบริหารงานบุคคลและด้านงบประมาณการเงิน
  •  ด้านบริหารงานบุคคล  ผลการศึกษาพบว่า "ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย" ได้สร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ในข้อบังคับการบริหารงานบุคคลของแต่ละมหาวิทยาลัยและในสัญญาจ้างงาน และผลการศึกษายังพบด้วยว่าผลกระทบจากการเลื่อนไหลบุคลากรที่มีคุณภาพจากมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งใหม่ไปสู่มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง และจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคไปมหาวิทยาลัยส่วนกลาง ล้วนมีผลกระทบต่อคุณภาพมหาวิทยาลัยที่ตั้งใหม่และในภูมิภาคมีคุณภาพด้อยลงด้วย นอกจากนี้การบรรจุอาจารย์ที่เน้นระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยหลายแห่งให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยขาดการตรวจสอบในเชิงคุณภาพ ซึ่งพบว่ามหาวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยที่บรรจุจากผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศที่ขาดความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ
  • ด้านการเงินและงบประมาณ  พบว่ารัฐต้องจ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากการเพิ่มค่าตอบแทนเป็น 1.7 เท่าของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ 1.5 เท่าในสายสนับสนุน และต่อไปเมื่อมหาวิทยาลัยมีแต่พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐจะต้องหาเงินมาเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากยิ่งขึ้น แต่เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณจากงานแล้ว รัฐจะลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ด้วย ซึ่งจะต้องมีการศึกษาต่อไปว่าจะมีการลดลงเพียงใด สำหรับภาระด้านงบประมาณนั้น มหาวิทยาลัยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับรัฐ เพราะต้องบริหารเงินที่รัฐให้มาในหมวดอุดหนุนทั่วไปและรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น แต่รายได้จากแหล่งสำคัญ คือ เงินบำรุงการศึกษามีแนวโน้มลดลง มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องแสวงหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นภาระที่กระทำได้ยากยิ่ง   อย่างไรก็ตามผลกระทบด้านบวกก็คือ การบริหารจัดการด้านการเงินในหมวดอุดหนุนทั่วไป ทำให้สามารถออกข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ให้สนองตอบพันธกิจและการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์ใหม่ ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น สามารถจัดหางบประมาณมาสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตผลงาน และอาจแปลงผลงานเหล่านั้นเป็นรายได้เพิ่มเติม
ข้อเสนอของการศึกษาในครั้งนี้  มี ประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
  • ให้มีพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกฎหมายกลางสำหรับมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อให้เกิดความสมดุล และไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย
  • ให้มีระบบกลไกในการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ ธรรมาภิบาล และวิสัยทัศน์ สามารถสร้างศรัทธาจากบุคลากรทุกภาคส่วน
  • ควรมีการศึกษาวิจัยเฉพาะเรื่องในเชิงลึก  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยไทย ที่มีต่อการบริหารมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เช่น การได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เป็นต้น
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ข้อเสนอใน ประเด็นแรก เป็นสิ่งที่ตรงใจมาก และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และมติที่ประชุมในครั้งนี้มีความเห็นเพิ่มเติม โดยประเด็นแรก ขอให้คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นกฎหมายกลางในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้เสร็จสิ้น เพื่อนำเสนอที่ประชุม ก.พ.อ.ได้พิจารณาโดยเร็ว  ส่วนประเด็นที่สอง เห็นว่าควรกำหนดระบบกลไกการสรรหาผู้บริหารที่ชัดเจนไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย และประเด็นที่สาม ควรให้มีการศึกษาเพื่อหาคำตอบในเชิงลึก ซึ่งต้องเน้นผลการดำเนินงานที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยขอให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อศึกษาวิจัยเชิงลึกต่อไป

 รับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 59 ราย
ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ และให้ความเห็นชอบการได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 59 ราย ดังนี้
 สถาบันผศ.
(ราย)
รศ.
(ราย)
รวม
1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (เดิม)
191635
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
6410
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
14-14
รวม
392059

ส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ ก.พ.อ. ที่เข้าร่วมประชุม

ภายหลังประชุม รมว.ศธ.ในนามคณะกรรมการ ก.พ.อ. ได้มอบของที่ระลึกแด่
นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ. และ น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการ กกอ.
ซึ่งทั้งสองท่านเป็นคณะกรรมการใน ก.พ.อ. ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้
และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต่อ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการ กกอ.
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะกรรมการ ก.พ.อ. และผู้บริหาร สกอ. ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม