หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พัฒนาการศึกษาชายแดนใต้

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 233/2559
2 รัฐมนตรีศึกษาฯ ลงพื้นที่นราธิวาส ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้

มิถุนายน 2559 - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ งพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาการศึกษาทุกระดับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งประชุมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นนโยบายสำคัญในการให้มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
1 - ภารกิจการติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ โรงเรียนต้นแบบ
 โครงการ
สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 อ.รือเสาะ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อตรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 และพบปะผู้บริหาร พร้อมทั้งมอบอินทผาลัม ซึ่งเป็นผลไม้ในการละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิม
ทั้งนี้ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนขยายผลตามโครงการสานฝันการกีฬาฯ แห่งแรกของ จ.นราธิวาส เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา รวมถึงได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ ความรู้คุณธรรม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการร่วมสร้างแรงบันดาลใจและความสนใจด้านกีฬาและเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 โดยได้เริ่มเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตรดังกล่าวในระดับชั้น ม.4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น 47 คน แยกเป็นนักเรียนชาย 32 คน และนักเรียนหญิง 15 คน ส่วนในปีการศึกษานี้เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 จำนวนทั้งสิ้น 76 คน แยกเป็นนักเรียนชาย 55 คน และนักเรียนหญิง 21 คน โดยรัฐบาลจะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเหล่านี้จนจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และหากมีความสามารถก็จะบรรจุเป็นนักกีฬาทีมชาติ ซึ่งสามารถนำความโดดเด่นด้านกีฬาไต่เต้าไปสู่กีฬาอาชีพได้อีกทางหนึ่ง

โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน โรงครัว โรงรับประทานอาหาร อาคารที่พักนักกีฬา และสนามกีฬาของโรงเรียน ซึ่งมีความก้าวหน้ามากกว่าร้อยละ 40 โดยมีคณะผู้บริหารในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม อาทิ พล.ต.จำลอง คุณสงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 4, นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอรือเสาะ, นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15, นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้, พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ บัวแดง ผกก.สภ.รือเสาะ, พ.ท.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.นราธิวาส, นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ, นางสาธนี ศิริกุลบดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์, นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ตลอดจนคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนให้การต้อนรับ

 2 - ภารกิจการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย
พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.)
 วันเดียวกัน ที่ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มนร., นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้บริหารส่วนกลางและในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุม อาทิ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 8, นายกสภามหาวิทยาลัย คณบดี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่, ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในพื้นที่, ผู้บริหารศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือศึกษาธิการส่วนหน้า, ผู้แทนจาก ศอ.บต., ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด ฯลฯ
 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 3 ท่านทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ซึ่งกำกับดูแลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ลงพื้นที่มาเป็นเวลานานและต่อเนื่อง จนเกิดผลการขับเคลื่อนที่มีความก้าวหน้าไปหลายส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลสอบ O-NET ในพื้นที่สูงขึ้นตามลำดับ
ส่วนการประชุมครั้งนี้ ได้เน้นย้ำถึงโครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา ซึ่งมี 9 เครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษามีสมาชิก 171 สถาบัน ครอบคลุม 78 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือ การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบพื้นที่รับผิดชอบเครือข่ายมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ภาคใต้ตอนล่าง หรือในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตามภาพ)

อย่างไรก็ตาม แนวทางดำเนินการให้มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ต้องมาจากฝ่ายโรงเรียน ซึ่งต้องบอกมหาวิทยาลัยว่าต้องการอะไร ส่วนมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นฝ่ายที่จัดหา ก็ต้องดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ย้ำเสมอถึงการจัดทำโครงการต่างๆ ต้องเน้นไปที่ "ผลสัมฤทธิ์ (Result)" ซึ่งจะต้องกำหนดรายละเอียดใน 3 ส่วนหลัก คือ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ให้ชัดเจน เช่น หากต้องการให้นักเรียนเก่งวิทยาศาสตร์มากขึ้น ก็ต้องวัดออกมาให้เด็กเก่งได้จริง พัฒนาใคร กี่คน เป้าหมายไปถึงไหน ได้คะแนนดีขึ้นจริงหรือไม่ เรียนรู้มากขึ้นจริงหรือไม่ นักเรียนมีความประพฤติดีขึ้นหรือไม่ ฯลฯ ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างเข้าใจในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการเสนอขออนุมัติโครงการ จะทำให้การพบกันระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยจะเป็นแบบมีเป้าหมาย ส่งผลให้มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าด้วย
นอกจากเรื่องมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงแล้ว นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้ให้นโยบายตามแนวทางการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเน้นคุณภาพ (Quality) ว่าจะต้องพิจารณาถึงวิธีการที่จะสนับสนุนนักเรียนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) จะเป็นการทดสอบว่ามาตรฐานทางวิชาการและคุณภาพของอุดมศึกษาเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เรียนรู้สิ่งดีๆ ที่หลายมหาวิทยาลัยดำเนินการได้เป็นแบบอย่างที่ดี เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหลักสูตร "วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)" ซึ่งเป็นแห่งเดียวในประเทศที่ดำเนินการมากว่า 50 ปีแล้ว, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีหลักสูตร "กินนอนสอนครู (Residentual)" ซึ่งครูอยู่กินนอนในโรงเรียน,มนร. ที่เน้นในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขมากขึ้น ซึ่ง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ รวมทั้ง รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะฝ่ายนโยบายพร้อมให้การสนับสนุนความก้าวหน้าในเรื่องต่างๆ เหล่านี้
นอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว ยังได้กล่าวถึงพระราชกระแสฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "การให้โรงเรียนสร้างคนดีแก่บ้านเมือง (School Aims)" ซึ่งคนดีในที่นี้หมายถึง การมีทั้งคุณธรรมและคุณประโยชน์ พร้อมทั้งได้ยกตัวอย่างพระราชกระแสฯ เกี่ยวกับการศึกษาในช่วงปี พ.ศ.2555 อาทิ  "ต้องปรับปรุง .. ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง" (6 มิ.ย.2555), "ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจ" (11 มิ.ย.2555), "ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมด แต่เก็บไว้บางส่วน" (5 ก.ค.2555), "ทำตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี" (9 ก.ค.2555) เป็นต้น

 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้ฝากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ให้ร่วมขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลด้านการศึกษา เช่น STEMEducation, การพัฒนาภาษาอังกฤษ, โครงการประชารัฐ ฯลฯ รวมทั้งให้ลงไปดูว่าในพื้นที่ยังมีโรงเรียนที่สร้างความแตกแยก (Extremist) หรือพวกสุดโต่งที่ทำให้เกิดความแตกแยกอย่างหนักทั้งด้านเชื้อชาติศาสนาหรือไม่ เพราะไม่ต้องการให้ทุกพื้นที่ในประเทศมีโรงเรียนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สิ่งเหล่านี้

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม