หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ม.สวนดุสิตร่วมกรรมการวิจัย สกสค.ต่อยอดความรู้พัฒนางานส่งเสริมสวัสดิการครู

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

ม.สวนดุสิตร่วมกรรมการวิจัย สกสค.ต่อยอดความรู้พัฒนางานส่งเสริมสวัสดิการครู 

      รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานคณะกรรมการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง มสด. กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า สกสค.จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งหนึ่งในพันธกิจหลักคือ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
          รศ.ดร.สุขุมกล่าวต่อไปว่า ด้วยพันธกิจดังกล่าว สกสค.จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการวิจัยขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย ด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี ผศ.ดร. ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มสด. และบุคลากรของสวนดุสิตร่วมเป็นคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานวิจัย การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของ สกสค. รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ของงานวิจัยที่มีอยู่เดิม เพื่อมาพัฒนางาน สกสค.
          "สวนดุสิตได้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ พบว่ามีงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่น่าสนใจถึง 21 เรื่อง เช่น งานวิจัยด้านการศึกษาสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน การศึกษาปัจจัยด้านสวัสดิการครูที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทำงานของครู การเปรียบเทียบแนวทางการดำเนินการด้านการส่งเสริมสวัสดิการครูของประเทศไทยกับต่างประเทศ และการพัฒนาระบบ/รูปแบบการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางและขอบเขตการทำวิจัยของบุคลากรด้านการศึกษา สำหรับทิศทางใหม่ในการทำวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยรูปแบบใหม่ ที่สามารถนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหา และตรงกับความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง" รศ.ดร.สุขุมกล่าว--จบ--
          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ที่มา ;  เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม