หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

"ครูตู้สัญจร" เฉลิมพระเกียรติฯ ที่อุบลราชธานี

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 240/2559"ครูตู้สัญจร" เฉลิมพระเกียรติฯ ที่อุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด "ครูตู้สัญจร" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนที่ร่วมโครงการครูตู้สัญจร เข้าร่วมงานจำนวนมาก
 รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ซึ่งได้มีการก่อตั้ง "ครูตู้สัญจร" หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2538 และได้ถ่ายทอดสดเป็นครั้งแรกในวันเดียวกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีบริหารงานโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 การดำเนินงานของ DLTV มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขยายผลโครงการนี้ไปยังโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ 15,369 โรงเรียน ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 จนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยเฉพาะผลสอบ O-NET ในโรงเรียนดังกล่าวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 สำหรับการจัดงานครูตู้สัญจรในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบรอบ 70 ปี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดงานขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกร โดยเฉพาะด้านการศึกษา ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ซึ่งมีการจัดนิทรรศการและนำนักเรียนในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มาสร้างความเข้าใจให้ทราบโดยทั่วกันว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลได้ดำเนินการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว มีการขยายผลไปยังโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 15,369 โรงเรียน มีนักเรียนที่ร่วมโครงการนี้ประมาณ 1,020,000 คน
 ผลจัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ได้มีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา อาทิ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 3 ถือว่าเป็นจำนวนที่สูง ส่วนในปี พ.ศ. 2558 ผลสัมฤทธิ์ของ O-NET ก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทำให้เห็นว่าการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ผลในเชิงวิชาการ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องศึกษาข้อดีและข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขของโครงการต่อไป
 ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง นักเรียน และครู ตั้งแต่ปี 2557-2558 พบว่าโครงการ DLTV มีประโยชน์และเป็นที่น่าพึงพอใจกว่าร้อยละ 98 ดังนั้นจากนี้ไปต้องดำเนินการให้โครงการนี้มีความสมบูรณ์และเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป โดยกระทรวงศึกษาธิการจะทบทวนมาตรฐานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หากโรงเรียนใดมีมาตรฐานดีอยู่แล้วให้ดำเนินการต่อไป เพื่อเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นได้ ส่วนโรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องความไม่เสถียรของสัญญาณก็ต้องเร่งแก้ไข และในบางโรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าก็จะขอให้กระทรวงพลังงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการขอรับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการจัดส่งนักเรียนนักศึกษามาช่วยติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วย
 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประสานงานกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยขอให้โรงเรียนวังไกลกังวลส่งครูเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนในพื้นที่ และมีแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในแต่ละภูมิภาค เพื่อลดเวลาในการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายหากอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมีปัญหา พร้อมทั้งจะมีการขยายโครงการต่อไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ด้วย

ในส่วนของปัญหาที่พบจากการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมนั้น คือ กรณีที่เด็กไม่เข้าใจเนื้อหาในขณะที่เรียนผ่านทีวีและไม่สามารถถามครูได้ทันที จึงมีแนวทางแก้ปัญหาคือให้ครูประจำชั้นหรือครูปลายทางศึกษาคู่มือการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและนำเทปบันทึกการสอนมาเปิดให้นักเรียนดูย้อนหลังพร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ ซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ดำเนินการมา 21 ปีแล้ว จากนี้ไป สพฐ. จะจัดงานครูตู้สัญจรไปตามจังหวัดต่าง ๆ ที่มีความพร้อม พร้อมทั้งกำลังดำเนินการสำรวจโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดูแลนักเรียนเหล่านี้ด้วย

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม