หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รมว.ศธ.ให้นโยบายในการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการศึกษาเอกชน

(มือถือ>>> ควรคลิ๊กเลือกดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ) 

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 


รมว.ศธ.ให้นโยบายในการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการศึกษาเอกชน

รมว.ศธ.ให้นโยบายในการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการศึกษาเอกชน

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนของรัฐในการจัดการศึกษาเอกชน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมสัมมนา "ขับเคลื่อนการศึกษาเอกชน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ"
เมื่อวันพุธที่ มิถุนายน 2559 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 11 โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตลอดจนรองเลขาธิการ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ 557 คน เข้าร่วมประชุม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การพบปะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้เห็นภาพรวมการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเป็นจิ๊กซอว์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเดินไปด้วยกัน และจะเห็นความก้าวหน้าของกระทรวงในการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยย้ำว่าต้องการให้การศึกษาของภาคเอกชนแข็งแรง เพราะจะช่วยลดภาระของรัฐในการจัดการศึกษา
โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ฝากประเด็นสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพราะช่วงที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเสียใจกรณีไฟไหม้บ้านพักนักเรียนหญิงโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา ของมูลนิธิพันธกิจสุขสันต์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งต้องขอขอบคุณ สช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากที่ได้ให้การช่วยเหลือ รวมทั้งเครือข่ายการศึกษาเอกชนที่ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวน 350,000 บาทในวันนี้
ทั้งนี้ ได้ขอให้ สช. ติดตามดูแลคดีที่เกิดขึ้น เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งย้ำเตือนให้ทุกหน่วยงานอย่าประมาท แม้จะมีมาตรการต่างๆ ในการป้องกันดูแลไว้อยู่แล้วก็ตาม แต่จำเป็นต้องย้ำเตือนและมีแผนการซักซ้อมความปลอดภัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสูงๆ ที่จะต้องมีเครื่องมือดับเพลิง ประตูและบันไดหนีไฟ นอกจากเรื่องอัคคีภัยแล้ว ยังมีภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังและมาตรการต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขไว้ด้วย
แม้แต่เรื่องที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ คือ การขายอาหารแก่เด็กนักเรียนภายนอกโรงเรียน ซึ่งควรเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อเด็ก แต่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครอง จึงจะมอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ได้ลงไปสุ่มตรวจ อย่าปล่อยปละละเลยเพราะอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานจะเกิดผลระยะยาวต่อเด็ก โรงเรียนจะอ้างว่าอยู่นอกเขตโรงเรียนไม่ได้ ต้องช่วยกันดูแล
นอกจากนี้ ควรจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ โดยเฉพาะรถยนต์รับส่งนักเรียน ที่จะต้องตรวจสอบให้ผ่านเกณฑ์ต่างๆ (อาทิ พระราชบัญญัติการจราจรทางบก ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่งนักเรียน หรือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน เป็นต้น)
ดังนั้น ทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลความปลอดภัยกับเด็กนักเรียน หากจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นก็ไม่ควรเสียดายเงิน หรืออาจจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาช่วยตามแผนการซักซ้อมความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นระยะๆ ด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน จึงต้องช่วยกันดูความสุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน
โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องเงินอุดหนุนรายหัวเด็กอนุบาลในโรงเรียนเอกชนด้วยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 ได้ตั้งงบประมาณไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ.2552 ส่วนปีงบประมาณต่อๆ ไป อาจจะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเพิ่มเติม ส่วนประเด็นระยะเวลาในเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยนั้น ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเสนอแผนงานและห้วงเวลาที่เหมาะสมในการเปิดรับสมัครสอบ เพื่อจะให้ กศจ. รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาดำเนินการไม่ให้เกิดผลกระทบกับโรงเรียนเอกชนในช่วงเปิดภาคเรียน

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบให้ พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้กล่าวถึง ประเด็นใหญ่ๆ คือ เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา ขณะนี้การศึกษาไทยอยู่ตรงไหน และขณะนี้กำลังดำเนินการอะไรและจะทำอะไรต่อไป เป็นต้น
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารบรรยายดังกล่าวได้ที่นี่ .. Click

ที่มา ; เว็บ  รัฐบาลไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม