หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รมว.ศธ.หารือกับหอการค้าสหราชอาณาจักร

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
          
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 253/2559
รมว.ศธ.
หารือกับหอการค้าสหราชอาณาจักร

 ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Mr. Chris Thatcher รองประธานหอการค้าสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม โดยมีผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้แทนจากบริษัทโรลส์-รอยซ์ (Rolls-Royce) ประเทศไทย และผู้แทนจากเทสโก โลตัส ร่วมหารือ
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีอย่างยิ่งที่หอการค้าสหราชอาณาจักร สนับสนุนระบบการศึกษาแบบทวิภาคี (Dual Education) ด้วยการรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยเข้าฝึกงานในสถานประกอบการในเครือหอการค้าฯ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศและผู้ประกอบการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
อย่างไรก็ตาม การอาชีวศึกษาของไทยยังคงประสบปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา แม่จะเป็นเพียงส่วนน้อย แต่ก็มีความจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว เพราะส่งผลถึงภาพลักษณ์ของการอาชีวศึกษาโดยรวม จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา เช่น การส่งเสริมให้เป็นผู้เสียสละ, ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ เป็นต้น
 นอกจากนี้ การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจะช่วยลดปัญหาการทะเลาะวิวาท เนื่องจากผลการสำรวจพบว่าเด็กอาชีวศึกษาที่เข้าฝึกงานในสถานประกอบการจะไม่มีเวลาหรือปัจจัยที่ไปก่อเหตุทะเลาะวิวาท อีกทั้งเป็นการฝึกให้เด็กมีประสบการณ์การทำงาน ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีหลังจบการศึกษา
 สำหรับการยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษานั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีแนวทางในการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบทวิวุฒิ (Dual Degree) ในบางสาขาวิชากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ แต่เด็กอาชีวศึกษาของไทยยังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ อีกทั้งผู้ประกอบการก็ต้องการบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้เด็กอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 Mr. Chris Thatcher รองประธานหอการค้าสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการอาชีวศึกษาของไทย เนื่องจากมีบริษัทในเครือกว่า 600 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการด้านอาชีวศึกษาอย่างมาก พร้อมทั้งรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ทำงานในสถานที่จริงและสถานการณ์จริง เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจจากการฝึกงานกับสถานประกอบการภาคเอกชนด้วย
 ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Btech ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดทำเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการมาปรับใช้กับอาชีวศึกษาไทย อาจจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีวศึกษาของผู้เรียนได้ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวกับสถานศึกษาสายสามัญของไทยบ้างแล้ว
 สำหรับการป้องกันแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทนั้น สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรจะนำเด็กที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันมาเรียนด้วยกัน และเมื่อจบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเดียวกันเพื่อลดปัญหาความแตกต่างของสถาบัน พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมที่ดีในสถานศึกษา ด้วยการสนับสนุนให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาและทำกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมด้วย

 นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยที่อยู่ในระบบของการฝึกประสบการณ์ประมาณ 100,000 คน ซึ่งการดำเนินงานขั้นต่อไป คือ การหารือกับหอการค้าสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ให้มากขึ้น พร้อมทั้งพิจารณานำหลักสูตร Btech มาปรับใช้กับอาชีวศึกษาของไทยด้วย


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม