หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 257/2559
ตรวจ
เยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬา
สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
นาทวี

 จังหวัดสงขลา - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4, พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ผู้บังคับการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559  โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี
 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงเรียนนาทวีวิทยาคมครั้งนี้ เพื่อทำพิธีเปิดอาคารหอพักนักเรียนในโครงการ และรับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งได้นำนวัตกรรม 4S มาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ รวมทั้งจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย Syllabus (หลักสูตร) Supervision (ระบบดูแล) Support (ผู้สนับสนุน) และ Success (ความสำเร็จ) พร้อมทั้งได้พบปะนักเรียนในโครงการ และให้โอวาทว่า "เด็กโรงเรียนสานฝันฯ ต้องสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน กล่าวคือต้องเรียนดี ประพฤติดี กีฬาเด่น ทำในสิ่งที่ดีงาม สร้างความสุขให้กับครูและผู้ปกครอง และจงทำความฝันให้เป็นความจริง ให้เป็นที่ภูมิใจของทุกคน" โดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมจะให้การดูแลนักเรียนในโครงการและสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา ตามความสนใจของนักเรียน
ทั้งนี้ จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริเป็นข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาสนับสนุนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อต้องการให้เด็ก ๆ ได้เรียนและพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมกับบริบท โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากทุกฝ่าย จนเห็นผลการดำเนินงานในภาพรวมที่ผ่านมา
ซึ่งพบว่านักเรียนมีความรักความสามัคคี มีผลการเรียนดีขึ้น มีความสุข เป็นไปตามแนวทาง “จุดประกายฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ” และพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าร้อยละ 60 รวมทั้งมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ เช่น นายมูฮัมหมัดฟิตรี อุเซ็ง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันวิ่งหาดใหญ่มินิมาราธอนนานาชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีชาย เป็นต้น และผลสำรวจยังพบด้วยว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อโครงการนี้ในระดับ "ดีมาก" รวมทั้งโรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาตามแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา จากชุมชนเพิ่มมากขึ้นด้วย
ังนั้น จึงได้มีดำริให้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เพราะกีฬาเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ และคุณธรรม นำสู่คุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ซึ่งจุดเริ่มต้นที่สำคัญ คือ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนนาทวีวิทยาคม รวมถึงโรงเรียนอื่นๆ ในโครงการได้พิสูจน์แล้วว่ามีการดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ สามารถเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนา
 โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมคณะครู ผู้บริหารการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้มีส่วนร่วมและมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยได้จัดตั้งเป็นกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่เข้มแข็ง จึงได้เน้นย้ำขอให้นำวิธีการพัฒนาที่ดีที่ประสบผลสำเร็จ ไปแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด และต่อยอดในระดับกลุ่มโรงเรียนต่อไป

ที่มา ;  เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม