หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ที่สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 243/2559
พิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ที่สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

 จังหวัดปทุมธานี - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิด “ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารสิรินธร 2” ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อำเภอคลองหลวง เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และนักเรียน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารสิรินธร 2 ดังนี้
 “ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครู นักเรียน และบรรดาผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารสิรินธร 2 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ในวันนี้
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านศุภาลัยบุรี ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยในปี พ.ศ.2534 ได้รับบริจาคที่ดินภายในหมู่บ้านศุภาลัยบุรี จำนวน 15 ไร่ และได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทศุภาลัย จำกัด ให้ใช้อาคารพาณิชย์ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ก่อนย้ายไปเรียนอาคารถาวรในปี พ.ศ.2539 ปัจจุบันเปิดสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน จำนวน 3,487 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 230 คน และมีนายสมชาย ฟักทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 ตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนมีการพัฒนาทางด้านวิชาการ กีฬา และทักษะต่างๆ ตามความถนัดของนักเรียน ส่งผลให้เป็นโรงเรียนยอดนิยมได้รับรางวัล OBEC Awards เหรียญทองระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม ซื่อสัตย์ สุจริต โรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศในโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับประเทศ เป็นต้น
 สำหรับห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสร้างโดยการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 อาคารสิรินธร 2 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงบโรงเรียนสมทบ รวมเป็นเงิน 27 ล้านบาท มีพื้นที่ใช้สอย 1,200 ตารางเมตร จัดพื้นที่บริการเป็นมุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมและศูนย์การเรียนรู้ มุมบริการอินเทอร์เน็ต พื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ โดยใช้นวัตกรรมระบบการจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดในยุคเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี สำหรับให้บริการบุคลากรทุกคนของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้มีห้องสมุดที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
 บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาต เบิกนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ จำนวน 120 ราย เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นชัยพฤกษ์ และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินธร 2 ชั้น 2 ทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ทอดพระเนตรการจัดบรรยายแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียน ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ และส่งลงนามาภิไธยในแผ่นศิลา เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม