หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

คุณลักษณะทักษะเด็กในทศวรรษที่ 21

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูปที่ประชุมร่างแผนการศึกษาชาติ เห็นชอบกำหนดคุณลักษณะทักษะเด็กในทศวรรษที่ 21 เน้นคิดมีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหาเป็น รู้เท่าทันสื่อ มีคุณธรรม มอบ สกศ.บรรจุในร่างแผนการศึกษาชาติฉบับใหม่

วันนี้(20 มิ.ย.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ 2/2559 ซึ่งมีพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 โดยได้เห็นชอบการกำหนดความคาดหวังของแผนไว้หลายเป้าหมาย เช่น ต้องการลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของการบริหารจัดการ หรือสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ยังเห็นด้วยกับรมว.ศึกษาธิการ ที่เสนอแนวทางแก้ไขวิกฤตการศึกษาของชาติ โดยกำหนดคุณลักษณะ และทักษะของเด็กในทศวรรษที่ 21 ที่มีจุดเน้นการเรียนรู้ 3R 8C ตลอดชีวิต ซึ่งสกศ.จะนำไปบรรจุไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป

ดร.กมล กล่าวต่อไปว่า สำหรับ 3R คือ Reading-อ่านออก, (W)Riting-เขียนได้, (A)Rithmatics-คิดเลขเป็น ส่วน 8C คือ 1.Critical Thinking and Problem Solving : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหาได้2.Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม3.Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 4.Collaboration teamwork and leadership : ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ5.Communications information and media literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ6.Computing and ICT literacy :ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี 7.Career and learning skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ และ 8.Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย

ที่มา ;  เว็บ นสพ.เดลินิวส์


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม