หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) [(สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)] เสนอ
        สาระสำคัญของเรื่องการกำหนดให้มีวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)  มีดังนี้
        1. การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460 ตามพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช 2460 ปัจจุบันมีประเทศที่กำหนดให้มีวันธงชาติ (Flag Day) จำนวน 54 ประเทศ จากจำนวนประเทศทั่วโลก 261 ประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้มีประเทศที่กำหนดให้มีวันธงชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนนาดา สหราชอาณาจักร รัสเซีย โปรตุเกส ออสเตรเลีย บราซิล อินเดีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และมีประเทศที่ไม่มีการกำหนดวันธงชาติ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนิเซีย สิงคโปร์ ลาว
       2. การกำหนดวันสำคัญของประเทศ ในหลักการ หากเป็นกรณีที่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการจะดำเนินการโดยการออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้วันนั้น ๆ เป็นวันหยุดราชการ และหากเป็นกรณีที่กำหนดให้เป็นวันสำคัญโดยมิได้ให้เป็นวันหยุดราชการจะดำเนินการโดยการให้คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ วันนั้น ๆ เป็นวันสำคัญ ทั้งนี้ ไม่มีการกำหนดวันสำคัญไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติแต่ประการใด
        3. ประเทศไทยมีการกำหนดวันชาติ (National Day) หรือวันเฉลิมฉลองของชาติไทยเป็นวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ (5 ธันวาคม) ตามนัยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2503 ซึ่งวันชาติ (National Day) มิใช่วันในความหมายเดียวกันกับวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) แต่อย่างใด 
       สำหรับ การจัดกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทยนั้น
        ปัจจุบัน นร. โดย สปน. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ทันกับวาระในการฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย คณะรัฐมนตรีจึงควรกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ที่มา ; เว็บ https://www.isranews.org/main-thairefom/50180-thai-national-flag.html

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

"การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาไทยในยุคประเทศไทย 4.0"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 500/2560
รมช.ศธ."ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" เปิดสัมมนา "การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาไทยในยุคประเทศไทย 4.0"

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา หัวข้อ "การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาไทยในยุคประเทศไทย 4.0" เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการจัดงานที่เป็นเกียรติยศต่อทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้ร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยยังไม่เป็น 4.0 เพียงแต่เรามุ่งมั่นที่จะเป็น
อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ไม่ใช่เพียงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเท่านั้น แต่เราจะต้องไม่ลืมความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทย เช่น ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ความเป็นสุภาพชน การรักษาเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชนชาติไทยจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ครูอาจารย์ต้องช่วยกันในเรื่องเหล่านี้ มิฉะนั้น 4.0 ก็จะเป็นแค่นิทานหรืออยู่ในตำนานเท่านั้น

ช่วงเวลาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการเรียนอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ที่ให้ผู้เรียนอาชีวะออกไปฝึกงานเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยย้ำว่าการเรียนอาชีวะในปัจจุบันไม่ด้อยไปกว่าการเรียนมหาวิทยาลัย เพราะผู้เรียนสายอาชีวศึกษาสามารถเรียนต่อได้จนจบระดับปริญญาตรี โดยในวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี จากสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จำนวน 3,200 คน ยังความปลาบปลื้มและตื้นตันใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครองที่บุตรหลานของตนเป็นบัณฑิตรุ่นแรก ถือว่าเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ของอาชีวศึกษาไทยที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระราชหัตถ์ของพระองค์ จึงฝากให้ครูอาจารย์อาชีวะได้ช่วยกันเสริมสร้างพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทยให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงสืบไป
สำหรับการนำองค์ความรู้จากต่างประเทศมาใช้ในการขับเคลื่อนอาชีวศึกษา ขอให้นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม รวมทั้งการใช้ภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาของเรา จึงจะต้องนำมาศึกษาและใช้ด้วยความถูกต้อง ชัดเจน รอบคอบ และถี่ถ้วน

โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ช่วยแสวงหาแนวทางการทำงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านอาชีวศึกษาจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการอาชีวศึกษาของไทย ซึ่งจะนำไปสู่การลงนามความร่วมมือของทั้งสองส่วนราชการที่จะเกิดผลเป็นรูปธรรมในการทำงานขับเคลื่อนอาชีวศึกษาของไทยในยุคประเทศไทย 4.0 ต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๕๐๑/๒๕๖๐
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• แต่งตั้งศาสตราจารย์  มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
- รองศาสตราจารย์ภูมิ คำเอม พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
- รองศาสตราจารย์สุพรรณ ฟู่เจริญ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
- รองศาสตราจารย์แจ่มใส เพียรทอง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
- รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวักกะวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
- รองศาสตราจารย์ปราณีต โอปณะโสภิต ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
• แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ  มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
- รองศาสตราจารย์เสนอ นิลเดช อาจารย์สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

การอบรม "สร้างเยาวชนต้นแบบ (เยาวชน 4.0)" ที่ จ.นครปฐม

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 499/2560การอบรม "สร้างเยาวชนต้นแบบ (เยาวชน 4.0)" ที่ จ.นครปฐม

จังหวัดนครปฐม - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง "จากศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเยาวชน" ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเยาวชนต้นแบบ (เยาวชน 4.0) จัดโดยชมรมคนรักในหลวง จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม โดยนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม, นายสามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย, นางสาวยุพิน ดุษิยามี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐมและประธานกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครปฐม, กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย, คณะครู ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 29 แห่ง, นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมกว่า 400 คน
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดี เพื่อให้เด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐมได้กระทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นที่รักดั่งดวงใจของคนไทยทั้งชาติ โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดนครปฐม เข้ารับการอบรมพัฒนาให้เป็นคนดีที่มีความรู้ความสามารถ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีจิตอาสา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ตลอดจนมีบุคลิกภาพของความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนและผู้ใกล้ชิด ขยายไปสู่เพื่อนต่างสถานศึกษาและสังคมต่อไป นับว่าเป็นโครงการที่สนองพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมาก และถือเป็นเรื่องอันดับแรกที่จะต้องทำเพื่อพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีความหวังให้ทุกสถานศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในที่สุด

เชื่อมั่นว่าการเริ่มต้นดำเนินโครงการสร้างเยาวชนต้นแบบ (เยาวชน 4.0) ในจุดเล็ก ๆ นี้ หากช่วยกันขยายผลกันทีละคนสองคนอย่างต่อเนื่อง อีกไม่ช้าไม่นานก็จะมีเยาวชนต้นแบบกระจายอยู่ในสถานศึกษาและสังคมทั่วประเทศอย่างแน่นอน
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีความพยายามสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้ดำเนินโครงการโรงเรียนและสถานศึกษาคุณธรรม ภายใต้กรอบแนวคิด 5 ประการ กล่าวคือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม พร้อมทั้งน้อมนำพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ซึ่งมีความห่วงใยเรื่องการศึกษาและลูกหลานเยาวชน ประสงค์จะเห็นการเสริมสร้างชาติด้วยความรู้ ลูกหลานมีสัมมาชีพสุจริต ตลอดจนยึดมั่นหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต โดยนำสู่แผนการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้สอดรับกับนโยบาย THAILAND 4.0 ของรัฐบาล โดยได้คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อสร้างเด็กที่ดีและมีความพร้อมสู่ยุคใหม่ ทั้งในเรื่องของความทันสมัยของศาสตร์และวิชาการต่าง ๆ การปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล ที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน ทั้งในเรื่องการทำงาน การเรียน การอยู่ในสังคม เป็นต้น ซึ่งจะขอเน้นย้ำถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะการโพสต์ การแชร์ทางเฟซบุ๊ก ควรเอาอย่างอารยสังคมหรือประเทศที่เจริญแล้ว ที่ใช้เฟซบุ๊กด้วยความสำนึกรับผิดชอบ (Responsibility) ผ่านการคิดใคร่ครวญก่อนที่จะโพสต์ โดยเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องมีกฎมีระเบียบมาบังคับ นั่นจึงจะถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างอารยชน ใช้อย่างรู้เท่าทัน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง โรงเรียน และสังคมมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การแชร์ข้อมูลวิชาการ การค้นคว้าหาความรู้ การส่งเสริมโครงงานและกิจกรรมความดีงามของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นต้น


โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้ร่วมพิธีเปิดอาคารเกียรติยศของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย พร้อมเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ ณ บริเวณอาคารเกียรติยศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และกล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า ถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมาก ที่มีการปรับปรุงอาคารเกียรติยศของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ซึ่งเป็นอาคารไม้ ทรงปั้นหยา 2 ชั้น ให้มีความแข็งแกร่งมั่นคง เพื่อเป็นรากฐานและแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน

ดังนั้น ในนามของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ในนามกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณตลอดจนศิษย์เก่า นำโดยนายสุชาติ วิบูลมงคล ศิษย์เก่าและกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และภาคเอกชน ได้ให้การสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเกียรติยศ ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ให้มีความแข็งแรงพร้อมยกพื้นสูงเพื่อความสง่างาม เหมาะสมกับการเป็นอาคารประวัติศาสตร์เก่าแก่ของโรงเรียน ที่ลูกหลานนักเรียน รวมทั้งครูอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าทุกท่านมีความภาคภูมิใจ

ในส่วนของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ เป็นโรงเรียนพระราชทานคู่บ้านคู่เมืองนครปฐมและประเทศไทย มากว่า 100 ปีแล้ว อีกทั้งเป็นโรงเรียนแห่งความภาคภูมิใจที่ช่วยสร้างบุคลากรอันมีคุณภาพให้กับประเทศในหลากหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพรับราชการ ซึ่งจากการที่ตนได้มีโอกาสบรรยายแก่ข้าราชการใหม่ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก็มักจะได้พบปะกับศิษย์เก่าโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยในหลายต่อหลายรุ่น จึงต้องขอชื่นชมไว้ ณ โอกาสนี้ เพราะแม้จะรู้ดีว่าอาชีพรับราชการ ต้องอาศัยผู้ที่มีความเสียสละ อุทิศทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ เพื่อทำงานถวายให้กับแผ่นดินและพระเจ้าแผ่นดิน ก็ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจเข้ารับราชการ โดยมิได้ย่อท้อแต่อย่างใด

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม